Specializuji se na restaurování sochařských děl z kamene, umělého kamene a sádry. Tuto specializaci provádím na základě povolení vydaného Ministerstvem kultury České republiky.

K restaurátorským akcím zajišťuji kompletní dokumentaci, restaurátorský průzkum památky, restaurátorský záměr a cenové odhady prací.

V oblasti reprodukčního sochařství zhotovuji kopie sochařských děl za pomoci 3D robotického pracoviště. Provádím digitalizaci sochařských děl a muzeálních předmětů pomocí 3D skenování

Zajišťuji odborné transporty a instalace uměleckých děl sochařských. 


Restaurování Panny Marie Immaculaty v Olomouci

Restaurování sochy Sv. Jana Nepomuckého v obci Mírov

Restaurování Panny Marie Bolestné v obci Hranice na Moravě

Restaurování litinového kříže v obci Jevišovice

Restaurování Božích muk v obci Květín - Mohelnice